Ga naar de inhoud

Jaarverslagen

Toegegeven, een jaarverslag voelt als een verplicht nummer. Toch kan het bijdragen aan de informatievoorziening richting bijvoorbeeld ouders en medewerkers. Een frisse en eigentijdse vormgeving maakt zo’n verslag al een stuk toegankelijker en qua eindredactie vinden wij dat er ook vaak winst te behalen is. Durft u volgend jaar uw jaarverslag samen met BLR Media te maken? En wat dacht u van een populaire versie: lekker transparant, to the point en zonder berekeningen tot ver achter de komma… Zo’n jaarverslag 2.0 zal dat door veel meer mensen gelezen worden.

‘Met BLR samenwerken is inspirerend. Wij leggen uit wat we willen en zij komen met praktische tips en een prachtige uitwerking.’
Heleen Klootwijk,
Herbert Vissers College